ZİYARET YERLERİ

        MEKKE-İ MÜKERREME

        1.     Kâbe-i Muazzama
        2.     Safa ve Merve
        3.     Hacerül Esved
        4.     Mültezem
        5.     Makam-ı İbrahim
        6.     Hicr İsmail
        7.     Cin Mescidi
        8.     Raye Mescidi
        9      Secere Mescidi
        10.   İcabe Mescidi
        11.   Nur Dağı ( Hira )
        12.   Sevr Dağı
        13.   Hudeybiye
        14.   Cirane Mescidi
        15.   Birutuva Kuyusu
        16.   Hz. Meymune Kabri
        17.   Usfan ( Beni Tifle Kuyusu )
        18.   Akabe Mescidi
        19.   Makam-ı İsmail
        20.   Mina - Müzdelife
        21.   Arafat - Cebeli Rahme
        22.   Hayf Mescidi
        23.   Nemire Mescidi
        24.   Meşar Al Haram
        25.   Hz. Sümeyye
        26.   Cennetul Mualla
        27.   Ebva Köyü ( Peygamber Efendimiz (SAV) Annesi ) 

        28.   Tenim ( Hz. Ayşe Mescidi )

 

        MEDİNE-İ MÜNEVVERE

        1.   Ravza-i Mutahhara
        2.   Peygamber Efendimiz (SAV) Kabri
        3.   Hz. Osman Bin Afvan (R.A.) Kabri
        4.   Cennetul Baki
        5.   Gamame Mescidi
        6.   Hz. Ebubekir Mescidi
        7.   Hz. Ömer Mescidi
        8.   Hz. Osman Mescidi
        9.   Bilal Mescidi
        10. Kuba Mescidi
        11. Kıbleteyn Mescidi
        12. Yedi Mescidler ( Hendek )
        13. Cuma Mescidi
        14. Anberiye Mescidi
        15. Hurma Bahçesi
        16. Medine Tren İstasyonu
        17. Gars Kuyusu
        18. Uhud
        19. Uhud Komuta Merkezi
        20. Uhud Okçular Tepesi
        21. Zulhuleyfe
        22. Ebuzer Mescidi
        23. Selam ve Cebrail Kapıları
        24. Bedir Şehitliği
        25. Seniyyetul Veda

    * Yukarıda belirtilen ziyaret yerleri programlara göre farklılık gösterebilir.
    * Kimi yerler ise sadece ismen yazılmış tamamen özel olarak ziyaret edilebilecek yerlerdir.